Çarşamba
Az Bulutlu
10°C | 23°C
Perşembe
Az Bulutlu
12°C | 27°C
Cuma
Az Bulutlu
14°C | 28°C

İhale İlanı

İhale İlanı

İLAN

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-3 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:00’da, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-6 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:05’de, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-8 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:10’da Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 3/1-9 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:15’de,Toparlar Mahallesi Akköprülüler Caddesi 6. Sokak No:2 adresinde Öğretmen Aykut AKSOY parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin kiralama ihalesi saat 15:20’de, Gelişim Mahallesi Şehit Burak Erdi UYSAL parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin kiralama ihalesi saat 15:25’de, Ulucami Mahallesi Mehmet Özkaya Caddesi Yeni Pazar Yeri 16-17-36 ve 37 numaralı birleştirilmiş dükkan saat 15:30’da, Ulucami Mahallesi Mehmet Özkaya Caddesi 8/3 no.lu dükkan saat 15:35’de, Gelişim Mahallesi İnönü Caddesi 73B no.lu dükkan(Belediye fırını yanı) saat 15:40’da, Gelişim Mahallesi Mustafa Özpirnç Caddesi Eski Hastane Karşısı 4A No’lu inşaat halindeki dükkan ihaleyi alan kişi tarafından yaptırılmak sureti ile saat 15:45’de, Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Cad. 1-Z1 (Eski:Z11) no.lu dükkan saat 15:50’de, Toparlar Mah. Cumhuriyet Meydanı 2-Z5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkan saat 15:55’de, Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Cad. 1-Z4 (Eski:1-Z8) no.lu ve Hacı Molla Mehmet Cad. 2. Sok. 8-Z4 (Eski:Z16) no.lu birleştirilmiş dükkan saat 16:00’da, Yangı Mahallesi 2/4 no.lu dükkan saat 16:05’de, Zaferler Mahallesi 14A no.lu dükkan saat 16:10’da ve Zeytinalanı Mahallesi Aziziye Sokak 1-4 no.lu dükkan saat 16:15’de, Beyobası Mahallesi 160 ada 90 no.lu parseldeki tarlanın kiralama ihalesi saat 16:20’de ve Beyobası Mahallesi 160 ada 91 nolu parseldeki tarlanın kiralama ihalesi saat 16:25’de 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle 25/03/2020 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

            2-İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.

            3-İlçenin Ulucami Mah. Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-3 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

            4-İlçenin Ulucami Mah. Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-6 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

            5-İlçenin Ulucami Mah. Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-8 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

            6-İlçenin Ulucami Mah. Atatürk Kordonunda bulunan 3/1-9 no.lu ahşap büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.

            7-İlçenin Toparlar Mah. Akköprülüler Cad. 6. Sokak No:2 adresinde Öğretmen Aykut AKSOY parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.

            8-İlçenin Gelişim Mah. Şehit Burak Erdi UYSAL parkı içerisinde bulunan 1 adet büfenin muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.’dır.

            9-İlçenin Ulucami Mah. Mehmet Özkaya Cad. Yeni Pazar Yeri 16-37-17 ve 36 numaralı birleştirilmiş dükkanın muhammen bedeli 2.000,00-TL. olup, geçici teminatı 3.600,00-TL.’dir.

            10-İlçenin Ulucami Mah. Mehmet Özkaya Cad. 8/3 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 750,00-TL. olup, geçici teminatı 1.350,00-TL.’dır.

            11-İlçenin Gelişim Mah. İnönü Cad. 73B no.lu dükkanın (Belediye fırını yanı) muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.

            12-İlçenin Gelişim Mah. Mustafa Özpirnç Cad. Eski Hastane Karşısı 4A No’lu inşaat halindeki dükkanın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.’dır.

            13-İlçenin Toparlar Mah. Arıkbaşı Cad. 1-Z1 (Eski:Z11) no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.’dır.

            14-İlçenin Toparlar Mah. Cumhuriyet Meydanı 2-Z5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.’dır.

            15-İlçenin Toparlar Mah. Arıkbaşı Cad. 1-Z4 (Eski:1-Z8) no.lu ve Hacı Molla Mehmet Cad. 2. Sok. 8-Z4 (Eski:Z16) no.lu  birleştirilmiş dükkanın muhammen bedeli aylığı 700,00-TL. olup, geçici teminatı 1.260,00-TL.’dır.

            16-İlçenin Yangı Mah. 2/4 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.

            17-İlçenin Zaferler Mah. 14A no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 350,00-TL. olup, geçici teminatı 630,00-TL.’dır.

            18-İlçenin Zeytinalanı Mah. Aziziye Sok. 1-4 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.

            19-İlçenin İlçenin Beyobası Mah. 160 ada 90 no.lu parseldeki tarlanın muhammen bedeli yıllığı 1.000,00-TL. olup, geçici teminatı 150,00-TL.’dır.

            20-İlçenin Beyobası Mah. 160 ada 91 nolu parseldeki tarlanın muhammen bedeli yıllığı 3.500,00-TL. olup, geçici teminatı 525,00-TL.’dır.

            21-İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;

                 Gerçek Kişilerden;     

             -Nüfus cüzdanı (fotokopi)

 -Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

           -Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)

           -Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit   yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

          -Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)

            -Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)

           -İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri  Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

             Tüzel Kişilerden;

-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)

-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit  yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekâleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)

            -İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri  Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

            Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

          22-Kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.

          23-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

          24-İlanen duyurulur. 11/03/2020

 

 

Ömer ÖLMEZ

Belediye Başkan V.

Copyrigt © 2016 Köyceğiz Belediye Başkanlığı